Zoznam výherkýň v súťaži „7 šťastných“
s prípravkom GS Eladen

Výherkyne zmeny vizáže v štúdiu krásy Pierot:

Martina Beszédesová, Malacky
Silvia Hromadová, Bratislava
Lucia Kadvoltová, Senec
Jana Kotesová, Pezinok
Denisa Spišáková, Bratislava
Andrea Tokošová, Bratislava
Svetlana Václavíková, Bratislava

Výherkyne produktového balíčka GS Eladen s luxusným pilníkom:

Mariana Barillová, Poprad
Emília Breyerová, Bratislava
Anna Dančíková, Dlhé Pole
Viktória Dióssyová, Banská Bystrica
Silvia Fulajtárová, Sokolovce
Ing. Henrieta Gaálová, Dunajská Streda
Eva Kantnerová, Bratislava
Ľubica Kobová, Sobotište
Alena Konvitová, Liptovský Mikuláš
Ivana Krcheňová, Trenčín
Zuzana Lepišová, Liptovský Mikuláš
Kristína Lukačovičová, Trnava
Marie Paulinyová, Poprad
Radmila Pavlíková, Nitra
Iveta Polčová, Košice
Silvia Ráczová, Dunajská Streda
Darina Sidorová, Valaská Dubová
Janka Slovíková, Bratislava
Andrea Štefančíková, Bratislava
Petra Šumanová, Žilina
Eva Šustrová, Sebedražie
Ivana Trinkócyová, Martin
Andrea Wittenbergerová, Košice

2007 © Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.   |   mapa stránek